Queen Service

Dne 24. dubna 2008 proběhla ve Volyni Na Nové schůze "občanů" města Volyně ohledně termické pece v areálu bývalé mototechny. Přestože najatému kameramanovi bylo natáčení znemožněno, podařilo se získat téměř hodinový záznam jinou kamerou. Tento záznam si můžete na těchto stránkách stáhnout nebo prohlédnout v okně přehrávače.Střední zdroje znečištění ve Volyni - porovnání emisí a vlivu na životní prostředí

 Queen Service s.r.o. na TD 70Ekologizace stávající kotelny VOŠ Volyně
roční spotřeba - hnědé uhlí0t855 - 991 tun
roční spotřeba - zemní plyn168 000m370 835m3
roční spotřeba - biomasa0m3
0t
3 412m3
1 025t
potřeba akustické studie (nadměrný hluk)NEANO
zatížení dopravoulehké nákladní vozy do 5 tun nosnostikamiony, nosiče kontejnerů do 15 tun nosnosti
skládka palivNEANO
na 2 měsíce spotřeby
stavební povoleníNEANO
odporný posudek dle zákona 86/2002Sb.ANOANO
rozptylová studie dle zákona 86/2002Sb.ANONE

Porovnání znečištění ovzduší ze zdrojů ve Volyni [kg/rok]

 TZLSO2NOxCOOrganické látky
stávající kotelna VOŠ na hnědé uhlí
výkon 4210kW
25 57410 3874 0614 3981 374
kotelna VOŠ po rekonstrukci na biomasu
výkon 2600kW
8 4991 6753 199782740
termická pec Queen Service TD 70
výkon 540kW
42011360,8
kotelna města Volyně Pod Malsičkou
výkon 4800kW
nepodařilo se získat údaje od provozovatele